ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A Felhasználó a honlapra történő feltöltéssel kijelenti, hogy nagykorú, illetve kiskorúak esetében, hogy törvényes képviselőjűk belegyezésével fogadják el fedezzfel.com felhasználási feltételeit.

A szolgáltatást a fedezzfel.com („Szolgáltató”) nyújtja az itt leírt feltételekkel. A belépéssel elfogadod ezeket.
Az fedezzfel.com felhasználójaként te elfogadod az alábbi Felhasználási feltételeket. Felhasználó: az oldal szolgáltatásait igénybe vevő személy, aki az oldalon megfelelően regisztrált. A Felhasználó felelős minden tartalomért, amit a fedezzfel.com-on elhelyez, legyen az videó, kép, kísérő szöveg, hang, leírás, címke, hozzászólás vagy bármi egyéb. Te csinálod - te felelősséged.

A fedezzfel.com tárhelyszolgáltató, azaz a felkerülő tartalmakat kifejezetten nem ellenőrzi, felettük törvényességi felügyeletet nem gyakorol, sem szerzői és szomszédos jogi, sem személyiségi jogi, sem egyéb tartalmi szempontból. Ugyanekkor vállalja, hogy amennyiben bármilyen tartalmával kapcsolatban harmadik személy hitelt érdemlően igazolja, hogy az számára jogsérelmet okoz, úgy legfeljebb 72, de jellemzően inkább 24 órán belül a tartalmat a felületeiről eltávolítja.

A szolgáltatást csak saját felelősségedre használhatod. Felelős vagy a felhasználói neveddel végrehajtott műveletekért, valamint az ezt védő jelszavad biztonságban tartásáért. A szolgáltató a jelszó elfelejtése esetén kizárólag az "elfelejtett jelszó" funkcióval ad lehetőséget annak pótlására. Az elfelejtett jelszó funkció új jelszó megadására ad lehetőséget, a régi jelszót semmilyen formában nem adjuk ki – még az eredeti tulajdonosának sem.

Az erre szolgáló beállítási lehetőségeken kívül nem módosíthatod az fedezzfel.com és az ahhoz kapcsolódó rendszerek megjelenését, működését, az erre vonatkozó kísérletek is kizárást és egyéb jogi következményeket vonhatnak maguk után. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a szolgáltatás elvárttól eltérő működéséből, megváltozásából, leállásából eredő esetleges károkért. Amennyiben a jelen felhasználási feltételek megsértésével kárt okozol a Szolgáltatónak, azt teljes mértékben köteles vagy megtéríteni.

Emailcímedet, elérhetőségeidet harmadik félnek nem adjuk át.

A fedezzfel.com használata közben a hatályos jogszabályok által megengedett módon naplózzuk webes tevékenységeid. A naplókat csak statisztikai célokra használjuk fel, és csak mi férünk hozzájuk.
A jelen felhasználási feltételek megváltoztatásának jogát fenntartjuk. Az esetleges módosításokról értesítést kapsz a változtatás utáni első belépésedkor.

Jogvita esetén a Szolgáltató és a Felhasználó egyaránt elismerik a Miskolci Városi Bíróság illetékességét.

A fedezzfel.com-os regisztrációd törlésével csak a belépési lehetőséget szünteted meg az egyes szolgáltatásokba, az azokban tárolt hozzászólásaid, feltöltött tartalmaid megmaradnak.

A feltöltött tartalmakkal kapcsolatban a felhasználó feljogosítja a fedezzfel.com, hogy azokat (vagy azok részeit, kivonatait, válogatásait, stb.) különböző internetes oldalakon vagy a hagyományos, és a elektronikus médiában megjelenítse.

A videók környezetében hirdetések lehetnek láthatók. Ezek tartalmáért az fedezzfel.com minden felelősséget kizár.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a fedezzfel.com üzemeltetői nem kötelesek ismerni a fedezzfel.com mindenkori, aktuális tartalmát, de amennyiben bárki felhívja a figyelmét egy, a felhasználási feltételeket vagy törvényt sértő tartalomra, a 2001. évi CVIII. törvény 10. § és 13. § rendelkezéseinek megfelelően az üzemeltető eltávolítja azt. A Felhasználó a videó oldalán lévő "Jelentem" gomb segítségével, a jelentő kérdőív kitöltésével jelezheti az üzemeltetőnek a jogsértő tartalmat. Az eset súlyától, illetve rendszerességétől függően az üzemeltetőnek jogában áll a jogsértő videót feltöltő Felhasználó videa.hu-hoz való hozzáférését megszüntetni és az egyébként a feltételeknek megfelelő videóit is törölni.

Milyen tartalmakat tölthetek fel?

Mindenekelőtt olyat, ami a tiéd. Bármit, aminek a jogaival rendelkezel, vagy te magad csináltad, vagy amiről tudod, hogy szabad felhasználású, és senkinek sem sérted semmilyen jogát a publikálásával.
A jogsértő videókat törölnünk kell.

Ha tudod valamiről, hogy nem a tiéd, ne töltsd fel. Ha nem tudod, hogy a tiéd-e, akkor se töltsd fel, vagy ígérd meg magadnak, hogy nem fogsz szomorkodni, ha a jogtulajdonos leszedeti velünk.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a fedezzfel.com digitális videófájlok, képek, hanganyagok, szövegek feltöltésére, megosztására, illetve tartalmának böngészésére, megtekintésére szolgál. A Felhasználó köteles a szolgáltatást rendeltetésszerűen használni.

A Felhasználó kijelenti, hogy csak az olyan, általa szerzett, készített és szerkesztett videókat tesz hozzáférhetővé, melyek nyilvánossághoz közvetítéséhez az érintett személyek hozzájárultak, azok személyiségi jogaikat nem sértik és amelyek a hatályos jogszabályi előírásokat betartva publikálhatóak.

A Felhasználó által feltöltött videó tartalom és az ahhoz kapcsolódóan feltöltött adat
nem sértheti más szerzői jogait,
nem lehet olyan, ami faji, nemzetiségi, vallási, nemi vagy politikai ellentéteket szít, illetve súlyos vagy
széleskörű ellenállást vált ki,
nem bátoríthat egészségre ártalmas anyagok használatára,
nem tartalmazhat bűncselekményre felbujtást,
nem tartalmazhat jogosulatlan vagy tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló
törvény által tiltott módon megszerzett adatokat, vagy üzleti titkokat, illetve nem ütközhet egyéb
jogszabály rendelkezéseibe

Feltölthetek saját készítésű holokauszttagadó videót, aminek a zenéjét is én írtam!
Nem. Hiába saját szellemi termék, ha más magyar jogszabályt sért, ugyanúgy leszedjük, vagy bárki leszedetheti velünk.

Feltölthetek pornót/házipornót?
NEM!!! Mindenféle pornográfia, túlzott erotika tilos!

Megváltoztathatjátok-e a videómat?
A videót magát nem, de - abban az esetben, ha kiemeljük címlapra, hírlevélbe vagy egyéb ajánlófelületre - a címét, leírását és címkéit átszerkeszthetjük.

Letörlődött egy videóm:
A legvalószínűbb, hogy a videód sértette a felhasználási feltételek valamelyik tartalmi irányelvét. Ha azt látod a hűlt helyén, hogy az eltávolításának ez az oka, akkor helyben is vagy. Ha hibáztunk, benéztünk valamit, írj nekünk a problema@fedezzfel.com-ra, és ne felejts el linket küldeni, hogy tudjuk, miről van szó. Ha a film egyszerűen csak eltűnt, minden magyarázat nélkül, akkor technikai malőr történhetett. Ez nagyon valószínűtlen, de az elvi lehetőségét nem tudjuk kizárni, és ilyenkor az együttérzésen túl sajnos nem tudunk kárpótolni. De természetesen, amennyiben megoldható, és a biztonsági másolat is megvan neked vagy nekünk, akkor visszaállítjuk a tartalmat.

Mindenem törlődött!
Ez úgyszolván lehetetlen, hacsak nem szegted meg következetesen a felhasználási feltételeinket. Ha ezt tetted, nincs okod csodálkozni. Ha ártatlannak érzed magad, írj nekünk. Jogorvoslattal nem szolgálhatunk, szolgáltatóként fenntartjuk magunknak a jogot, hogy bármilyen felhasználói tartalmat töröljünk, és kizárunk minden ezzel kapcsolatos felelősséget.

Kínos helyzetben látom magam egy videón, kit pereljek be?
Aki előtt kínosan viselkedtél, és ezt felvette. Mi nem ismerünk, nem tudjuk, hogy neked mi a kínos, és nem is tudjuk ellenőrizni a feltöltött videókat. Egyetlen dolgot tehetünk: ha hitelt érdemlően igazolod, hogy jogsérelmet okoz neked egy nálunk futó videó, akkor leszedjük. Ezen túlmenően semmilyen felelősséget nem vállalunk. Olyan vagyunk, mint a papírgyár az újsághoz képest, mi nem a tartalmat készítjük, csak a felületet adjuk.

Arra kérünk, hogy a kommentjeid legyenek kedvesek és konstruktívak. Ne írj olyasmit, amit a saját videód alatt nem szívesen látnál. Ne káromkodj, udvariatlankodj és ne szpemmelj. A szpemmelőket sokan a pokolba kívánják, és a pokol majdnem biztosan nagyon rossz hely. A hozzászólásokat a videó készítője és az adminisztrátorok is törölhetik, minden különösebb magyarázat nélkül. Akkor is, ha szerinted te voltál jobb fej.

Szerzői jogok
A Felhasználó ezúton kijelenti és szavatolja, hogy amennyiben a videa.hu használata során a honlapra bármilyen jellegű szerzői jogvédelem alatt álló művet hozzáférhetővé tesz, ezen művek tekintetében a felhasználási jogokkal rendelkezik. A szerzői művek felhasználásának jogosságáért, a szerzők, illetve egyéb jogosultak felé a szerzői vagy egyéb jogcímen felmerülő díjak mindenkori megfizetéséért kizárólag a Felhasználót terheli felelősség.
A Felhasználó elismeri, hogy az fedezzfel.com tulajdona minden olyan jog, amely az fedezzfel.com fogalmakhoz és emblémákhoz, valamint az azokhoz fonetikai vagy vizuális szempontból hasonlító emblémákhoz, fogalmakhoz kötődnek. A felhasználó a fenti védjegyeket, illetve azokhoz hasonló védjegyeket, mint sajátja nem használhatja, sem pedig nem említheti azokat negatív összefüggésben.

1. számú melléklet
Fórumszabályzat
Küldetésünk, hogy oldalainkon a Felhasználói Tartalmak a kulturált, igényes, udvarias, egymás személyét és véleményét tisztelni tudó, megfelelő önuralommal bíró Felhasználóknak biztosítsanak lehetőséget a véleménynyilvánításra és tapasztalatcserére.

I. Általános szabályok

(1) Szolgáltató a Felhasználói Tartalmakat nem archiválja, ezért amennyiben szüksége van a közzétett információk magáncélú megőrzésére, kérjük, hogy gondoskodjon a megfelelő mentésről és tárolásról! Az információs rendszerek biztonságát sértő magatartásokkal okozott, vagy azokkal összefüggésben
keletkezett károkért - ideértve a vírusok vagy egyéb károkozásra alkalmas szoftverek használatát vagy terjesztését, a Szolgáltató birtokában lévő személyes és egyéb adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, azok megsemmisítését, károsítását vagy nyilvánosságra hozatalát és egyéb hacker-tevékenységeket is -
Szolgáltató a felelősségét kizárja, az ilyen magatartásokért kizárólag annak megvalósítója a felelős.
(2) A Felhasználók szabadon és általuk választott fantázianeveken (nickneveken) írnak, és róluk kizárólag olyan személyes információ jelenik meg, amit saját magukról önkéntesen adtak meg.
(3) A Felhasználó regisztrációját követően a fórumhoz egy hét elteltével szólhat hozzá
és egy hónap elteltével indíthat fórum topicot.
(4) A Felhasználó köteles a Felhasználási Feltételek, a Felhasználói Tartalmakra vonatkozó Fórumszabályzat valamint a hatályos jogszabályok teremtette keretek között használni a Szolgáltatást.
(5) Tilos
(a) trágár kifejezéseket, sértő szavakat, másokban megbotránkozást, félelmet keltő kifejezéseket használni;
(b) a személyeskedni, azaz olyan megjegyzést tenni, amely másokra nézve sértő lehet (különösen ami egy másik Felhasználót zavarhatja kora, neme, származása, vallása, faji, nemzetiségi hovatartozása, világnézeti meggyőződése, véleménye, élethelyzete miatt), továbbá mások általi megítélésének negatív irányba történő befolyásolására alkalmas tartalmat elhelyezni, függetlenül attól, hogy az valós
vagy sem, kiemelten a közszereplőkre vonatkozóan;
(c) olyan tartalmat elhelyezni, amely mások szerzői jogát, iparjogvédelmi, illetve védjegy jogát sértheti, ilyen tartalomra utalni, vagy ilyen tartalom használatára a Felhasználókat buzdítani;
(d) személyes adatokat, telefonszámot, e-mailcímet, idézett telefonbeszélgetés- vagy e-mailrészletet elhelyezni, még az érintett beleegyezésével sem, idetartozik a más Felhasználóról bármilyen információ nyilvánosságra hozatala, beleértve annak jelszavát is;
(e) gyermek- és fiatalkorúak fizikai, szellemi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését károsan
befolyásolható Felhasználói Tartalmat közzétenni;
(f) obszcén vagy pornográf anyagokat megjelentetni, szexuális szolgáltatást kínálni vagy bármilyen, a közerkölcsbe ütköző tartalmat megjeleníteni;
(g) olyan termékeket ajánlani, amelyek forgalmazása bűncselekményt vagy szabálysértést valósít meg (pl. kábítószer, pszichotrop anyagok), vagy amelyek forgalmazása engedélyköteles (pl. fegyverek, gyógyszerek, veszélyes tárgyak), továbbá forgalomba nem hozható termékeket eladásra felkínálni (például üdülési csekk, engedélyezetlen élelmiszerek, át nem ruházható értékpapírok);
(h) olyan tartalmat közzétenni, vagy olyan tartalomra hivatkozni, amely a Szolgáltató (vagy annak cégcsoportjára) jóhírnevét, üzleti érdekeit, általános megítélését, így különösen termékeinek vagy szolgáltatásainak megítélését sértheti vagy veszélyeztetheti;
(i) a moderátorok döntését felülbírálni és a törölt Felhasználói Tartalmakat bármilyen módon újra elérhetővé tenni, illetve a Felhasználó regisztrációjának törlése után új regisztrációt létesíteni ugyanazon Felhasználónak;
(j) szándékosan hátráltatni a szolgáltatást (pl. flood, offtopic, script hozzászólások)
(k) szándékosan félrevezetni a többi Felhasználót, vagy azokat, akik segítséget vagy kérdésükre választ várnak bármely témakörben;
(l) más Felhasználó vagy a Szolgáltatás alkalmazottja vagy megbízottja szerepében feltűnni (pl. hasonló vagy összetéveszthető felhasználónéven bejelentkezve); más felhasználói fiókot használni (például családtagokét, vagy barátokét) a rendszerből történt kitiltást követően;
(m) vállalkozások termékeit, szolgáltatásait, jó hírnevét becsmérelni, arra nézve sértő
kijelentést tenni;
(n)bármilyen jogsértő tartalmat elhelyezni, jogellenes cselekmény vagy bűncselekmény elkövetésére felhívást közzétenni vagy erre utaló magatartást folytatni, illetve büntetni rendelt cselekmények (bűncselekmények, szabálysértések) elkövetéséhez bármiféle tájékoztatást adni; (o) a Szolgáltató szolgáltatásainak bojkottálására felhívást intézni; (p) reklámot közzétenni, kereskedelmi tevékenységet folytatni;
(q) más személy vagy szervezet jogosultságát képező elnevezést, megjelölést, felhasználónevet használni;
(r) politikai jellegű hozzászólásokat közzétenni.
(6) Csak az arra kijelölt helyen és a jelen Szabályzatban meghatározott módon szabad
(s) eladási, vételi, illetve csere ajánlatot tenni, vagy segítséget kérni ilyen ügyben;

A fenti szabályok bármelyikének megszegése okot adhat a kérdéses tartalom eltávolítására, a szabályokat megsértő Felhasználó felfüggesztésére, vagy törlésére.

A Felhasználói Tartalmakra vonatkozó részletes információkat a Moderálási Alapelvekben
talál. Kérjük, olvassa el figyelmesen az ott részletezett gyakorlatot!

II. Moderálási Alapelvek
A jelen fejezet célja, hogy a Szolgáltató nyilvánosságra hozza és a Felhasználók számára is hozzáférhetővé tegye azokat az alapelveket, amelyeket tiszteletben tart, és amelyek betartását minden felhasználójától kéri.

1. A moderátorok
A Szolgáltató moderátorok segítségével próbálja meg megtalálni azt a tartalmat, illetve azokat a hozzászólásokat, amelyek a Felhasználási Feltételekbe ütközhetnek, vagy amelyek bármilyen módon sértik vagy sérthetik a Szolgáltató érdekeit, továbbá amelyek esetében felmerülhet a Magyar Köztársaság jogszabályainak a megsértése.

A moderátorok szúrópróbaszerűen tevékenykednek, ugyanakkor bármikor és bármely Felhasználói Tartalmat megtekinthetnek. Ha felhasználói visszajelzések, kérések érkeznek a moderátorokhoz, akkor igyekeznek az esetleges problémáknak utánajárni és szükség esetén közbelépni. A moderátorok nem jogászok és nem is hatóság képviselői, így eszközeik korlátozottak: kizárólag olyan eszközökkel tudnak élni, amelyek a Szolgáltató szolgáltatásainak igénybevételét korlátozhatják. Lehetőségük van bekapcsolódni a beszélgetésekbe, egyes Felhasználói Tartalmakat törölni, de akár a Felhasználó regisztrációját ismegszüntethetik. A moderátorok kezdeményezhetik, hogy a Szolgáltató ellenőrizze a
regisztrálási adatokat, amennyiben felmerül valamely Felhasználó szankcionálásának, illetve jogi eljárás kezdeményezésének szükségessége. A moderátorok a jogsértő, illetve a Felhasználási Feltételekbe ütköző, továbbá a kulturált társalgást szándékosan vagy ismétlődően akadályozó Felhasználók Felhasználói Tartalmait eltávolíthatják, illetve a Felhasználó Weboldallal kapcsolatos aktivitását
korlátozhatják vagy regisztrációját törölhetik. A moderátoroknak nincs lehetőségük arra, hogy befolyásolják az egyes hozzászólások tartalmát, vagy egyes hozzászólásokat utólag átszerkesszenek. Ugyancsak nincs lehetőségük egyes hozzászólások részleteinek törlésére. A vulgáris tartalom esetében
azonban az érintett és a közízlést sértő tartalom automatikusan csillagozva jelenik meg. A moderátorok Felhasználói Tartalmat csak különösen indokolt esetben törölnek, és az egyébként nem jogsértő tartalmú Felhasználói Tartalmakat kifejezett kérésre sem törlik, de a Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a moderátorok saját belátásuk szerint egyes Felhasználói Tartalmakat töröljenek.
Kérjük, hogy a kifogásolt hely és hozzászólás, illetve tartalom megjelölésével haladéktalanul jelezze nekünk, ha Ön szerint a Weboldalon elérhető valamely információ jogsértő. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a megalapozatlan és visszaélésszerű panaszok teljesítését megtagadja, egyébként amennyiben a Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a panaszt megalapozottnak találja, az Elkertv. rendelkezéseinek megfelelően gondoskodik az információnak a panaszban megjelölt helyről történő
eltávolításáról. A jogsértő információkkal kapcsolatos panaszait a következő címekre továbbíthatja: problema@fedezzfel.com
A moderátorok nem kötelesek indokolni a döntéseiket.
A moderátorok személyes adatait (név, elérhetőség stb.) a Szolgáltató a Felhasználó kifejezett kérésére sem adja ki, csak hatósági felkérés esetén juttatja el közvetlenül az adatokat kikérő hatóságnak.
Minden Felhasználó, aki a Weboldalon bármilyen kommentálható megjelenési formát (topik, klub, kihívás, kvíz, szavazás, magazin, stb.) indít, felel az ott megjelenő, saját maga és mások által létrehozott tartalomért. A saját maga által indított megjelenési formákon a Felhasználó is rendelkezik moderátori jogokkal. A Felhasználó 14 naponként köteles áttekinteni a kommenteket, és amennyiben azok a Felhasználási Feltételekbe ütköznek, köteles haladéktalanul törölni. A Felhasználó fentieken túlmenően köteles a mások jogát, jogos érdekét sértő tartalmat a többi Felhasználó, a Szolgáltató, vagy harmadik fél jelzése alapján haladéktalanul eltávolítani.

III. Gyaníthatóan a Felhasználási Feltételekbe vagy jogszabályokba ütköző tartalmak

A moderátorok elsősorban a Felhasználók, illetőleg a Szolgáltató érdekei védelmében járnak el. A folyamatos megjelenés és az olvasható szöveg érdekében egy hozzászólás törlésekor minden olyan más hozzászólás is törlődik, ami a törölt hozzászólásra hivatkozik, vagy abból idéz.
Az egyes tilalmak részletesen:
(a) Trágár kifejezések, sértő szavak, másokban megbotránkozást, félelmet keltő
kifejezések használata.
Az, hogy a Felhasználói Tartalom trágár, agresszív, sértő vagy fenyegető-e (stb.),
szubjektív. A moderátorok feladata eldönteni az adott fórum, illetve a téma jellegének
függvényében, a Felhasználók védelmében és a Szolgáltató érdekeinek figyelembe
vételével. Amennyiben a témát (annak címéből vagy a hozzászólások jellegéből adódóan)
egyértelműen használják 18 év alattiak is a moderátorok sokkal szigorúbbak, és a
köznapi nyelvben gyakran használt, de esetleg megbotránkoztató szavak kifejezések
használata esetén is fellépnek. Ugyanez vonatkozik a belinkelt vagy egyéb módon
hivatkozott tartalmakra is.
Vannak olyan kijelentések, amelyek nem érik el azt a szintet, amely bűncselekményt
vagy polgári jogi jogsértést valósít meg. A moderátoroknak ugyanakkor az is célja, hogy
a Felhasználók kellemetlenségek nélkül használják a szolgáltatásokat, ezért törölnek
olyan Felhasználói Tartalmakat is, amelyek saját megítélésük szerint alkalmasak lehetnek
arra, hogy másokban rossz érést keltsenek, vagy ha azonos tárgyban több Felhasználó
ilyen irányú visszajelzését kapják (ilyen lehet például kismama topikokban a kismamák
ijesztgetése betegségekkel vagy kisgyermek elvesztésével, vagy esküvői topikokban
válásról hosszasan és másokat bántóan beszélni).
(b) A személyeskedés, azaz olyan megjegyzés használata, amely másokra nézve sértő
lehet (különösen ami egy másik Felhasználót zavarhatja kora, neme, származása,
vallása, faji, nemzetiségi hovatartozása, világnézeti meggyőződése, véleménye,
élethelyzete miatt), továbbá mások befeketítésére alkalmas tartalom elhelyezése,
függetlenül attól, hogy az valós vagy sem.
A Weboldal nem a megfelelő színtér arra, hogy a Felhasználók személyeskedő üzeneteket
küldözgessenek és magántermészetű konfliktusaikat publikálják. Ennek megfelelően
tudomásszerzés esetén mérlegelés nélkül törlésre kerül minden olyan tartalom, amely
alkalmas arra, hogy másokat zavarjon, valamint szankcionálunk minden típusú
személyeskedést függetlenül attól, hogy ki tanúsította a fenti magatartást. Közszereplők
említése esetén a moderátorok fokozott figyelemmel végzik tevékenységüket.
(c) Olyan tartalom elhelyezése, amely mások szerzői jogát, iparjogvédelmi, illetve
védjegy jogát sértheti, ilyen tartalomra történő utalás, vagy a Felhasználók buzdítása
ilyen tartalom használatára.
Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13. § (1)
bekezdése szerint az a jogosult, akinek a szerzői jogi törvény által védett szerzői művén,
előadásán, hangfelvételén, műsorán, audiovizuális művén, adatbázisán fennálló jogát,
továbbá a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló törvényben meghatározott,
a védjegyoltalomból eredő kizárólagos jogát a szolgáltató által hozzáférhetővé tett
információ - ide nem értve a hozzáférhetővé tett információ szabványosított címét - sérti,
kérheti a szolgáltatótól a tartalom azonnali eltávolítását. Ezért bizonyos esetekben a
moderátoroknak nemcsak joga, de kötelessége is az eltávolítás. A szerzői joggal,
védjegyoltalommal védett művek sérelmének lehetősége esetén a moderátorok
mérlegelés nélkül cselekszenek.
(d) Személyes adatok (valós név, lakcím, telefonszám, e-mailcím, idézett levél, SMS,
telefonbeszélgetés- vagy e-mailrészlet) elhelyezése még az érintett beleegyezésével
sem megengedett. Ide tartozik más Felhasználóról bármilyen információ
nyilvánosságra hozatala, beleértve annak jelszavát is.
Minden személyes adatnak minősül, ami alkalmas arra, hogy egy természetes személyt
azonosítson, vagy azzal kapcsolatba hozható (IRL-adat). Minden személyes adat
közléséhez, közzétételéhez szükséges az érintett (az a természetes személy, akinek az
adatáról szó van) beleegyezése. A moderátoroknak sem idejük nincs annak vizsgálatára,
hogy az érintett megadta-e a hozzájárulását, sem nem feladatuk annak eldöntése, hogy
a hozzájárulás valós-e. Ezért minden olyan tartalom mérlegelés nélkül törlésre kerül,
amely harmadik személy személyes adatát (így különösen a felsoroltakat) tartalmazza
vagy tartalmazhatja.
A személyes adatokkal történő visszaélés bizonyos esetekben bűncselekményt valósít
meg.
A „nick”-ek mögött mindig egy természetes személy áll, a moderátorok így kiterjesztően
értelmezik a személyes adat fogalmát, a Felhasználók védelme érdekében.
Hasonló védelem illeti meg a levéltitkot. A Polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV.
törvény (Ptk.) 81. § (1) szerint személyhez fűződő jogokat sért, aki a levéltitkot
megsérti, továbbá aki a magántitok (vagy üzleti titok) birtokába jut, és azt jogosulatlanul
nyilvánosságra hozza vagy azzal egyéb módon visszaél.
(e) Gyermek- és fiatalkorúak fizikai, szellemi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését károsan
befolyásolható Felhasználói Tartalom közzététele.
A Szolgáltató elvárja a Felhasználóktól, hogy ha gyermek- vagy fiatalkorúval
kommunikálnak, azt fokozott figyelemmel tegyék, tartózkodva a másik fél fizikai,
szellemi, érzelmi, illetve erkölcsi fejlődésének kedvezőtlen befolyásolására alkalmas
(elsősorban erőszakra vagy szexualitásra utaló) Felhasználói Tartalmak megosztásától.
Az ezzel ellentétes tartalmakat a moderátorok törölhetik.
(f) Obszcén vagy pornográf anyagok megjelentetése, szexuális szolgáltatás kínálása vagy
bármilyen, a közerkölcsbe ütköző tartalom megjelenítése.
A Weboldalon nem tehető közzé ízléstelen, megbotránkoztatóan obszcén tartalom. Ez
kétségtelenül szubjektív kategória, a moderátorok a topik témáját is figyelembe veszik
intézkedéseikkor, és szükség esetén törlik a kérdéses Felhasználói Tartalmat.
Szexuális szolgáltatás kínálása szabálysértést valósíthat meg (a szabálysértésekről szóló
1999. évi LXIX. törvény 145. §), ezért amennyiben ennek lehetősége felmerül, a
moderátorok további mérlegelés nélkül cselekszenek.
(g) Olyan termékek ajánlása, amelyek forgalmazása bűncselekményt valósít meg (pl.
kábítószer, pszichotrop anyagok), vagy amelyek forgalmazása engedélyköteles (pl.
fegyverek, gyógyszerek, veszélyes tárgyak), továbbá forgalomba nem hozható
termékek említése (például üdülési csekk, engedélyezetlen élelmiszerek, át nem
ruházható értékpapírok) ), illetve információszolgáltatás jogellenes cselekmények
végzéséhez.
Amennyiben forgalomba nem hozható termék megjelenik egy, a Szolgáltató által
működtetett nyilvános oldalon, a Szolgáltató –bizonyos esetekben- felelősségre vonható
a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi
LVIII törvény alapján. A moderátorok ezért haladéktalanul cselekszenek bármely
forgalomba nem hozható termék említése esetén. Ugyancsak ide tartozik minden,
aminek a forgalmazása bűncselekményt valósíthat meg.
Az alábbi (nem teljes körű) felsorolás tartalmazza azokat a termékeket, amelyek például
a fenti tilalomba ütköznek, és amelyek említése internetes környezetben gyakori:
• gyógyszerek, dohánytermékek, kábítószerek, tudatmódosító anyagok, vagy bármely,
hasonló hatású szerek;
• dohánytermékek;
• hamis vagy hamisított termékek (pl. hamis márka- vagy eredetjelzést feltüntető,
illetve olyan márkajelzéssel ellátott termékek, amelyek félrevezethetik a vevőket a
termék vagy szolgáltatás eredetét, mennyiségét, minőségét, összetevőit,
teljesítményét, használhatóságát, javítását, karbantartását, vagy más fontos
jellemzőjét illetően, tilos továbbá az ilyen adatokra vonatkozó információk
visszatartása is);
• olyan termékek, szolgáltatások, amelyek bármilyen módon sértik valamely harmadik
fél jogait, ideértve, nem kizárólagosan, a védjeggyel, szerzői joggal, szabadalommal,
személyiségi vagy kegyeleti joggal való visszaélést;
• lopott, vagy jogellenesen forgalomba hozott termékek;
• emberi, vagy állati szervek, szövetek;
• fegyver, lőszer, robbanószer, pirotechnikai anyagok (tűzijáték), valamint a
közbiztonságra fokozottan veszélyes eszközök, ide értve a fegyverviselési
engedélyhez nem kötött eszközöket is (légpuska, légpisztoly, vipera, nundzsaku,
sokkoló stb.);
• vállalati részvények, államkötvények, értékpapírok, kötvények, biztosítási kötvények
vagy bármely más pénzügyi eszköz, amellyel befektetést vagy pénzkihelyezést lehet
eszközölni, kivéve a kézzelfogható olyan értékpapírokat, amelyeket gyűjtési céllal
hirdetnek;
• üdülési csekkek;
• olyan berendezés, tárgy, eszköz vagy szoftver, amelyek alkalmasak a szerzői jog,
vagy egyéb, szellemi alkotásokhoz fűződő jog megsértésére;
• régészeti leletek;
• postai úton történő rendelést lehetővé tevő katalógusok, kivétel ez alól az olyan,
gyűjtők részére készült katalógusok, amelyek aktuális hirdetéseket nem
tartalmaznak;
• kitöltetlen garancia-levelek, igazolványok és igazolvány érvényesítő címkék;
• aktiváló kódok, CD-kulcsok, az eredeti szoftvertől különválasztott regisztrációs
számok;
• olyan weboldalak, FTP szerverek, vagy az azokra vezető út megjelölése, vagy olyan
tartalmak közzététele, amelyek veszélyes, illegális vagy nem birtokolható anyagok
létrehozását vagy az ilyen anyagokhoz való hozzáférést elősegítő információkat
tartalmaznak, illetve büntetni rendelt cselekmények vagy mulasztások elkövetésére
vonatkozóan adnak információkat;
• ingyenes online szolgáltatáshoz hozzáférést biztosító felhasználónevek, jelszavak,
felhasználói fiókok;
• közösségi oldalak, e-mailszolgáltatások igénybe vételére jogosító meghívók;
• diplomamunkák, szakdolgozatok, szakdolgozat vagy diplomamunka írását
megkönnyítő szolgáltatások, különösen az ilyen dolgozatok megírására, a
megírásukban történő segítségre, vagy kapcsolódó anyaggyűjtésre vonatkozóan,
• minden fogadással vagy egyéb szerencsejátékkal kapcsolatos rendszer vagy annak
használatához kötődő segítség felajánlása;
• olyan termékek, amelyek aukción történő értékesítésére az aukciót indító
felhasználónak nincs jogosultsága, illetve a termék forgalmazója az ilyen értékesítést
nem engedélyezi (különös tekintettel az MLM-rendszerben értékesített termékekre);
• szexuális szolgáltatás
A Weboldalon tilos továbbá a kábítószerek hatásairól, használatáról, az ezzel kapcsolatos
hatályos jogszabályokról vitázni, erre vonatkozó információkat vagy tartalmat közölni
vagy elérhetővé tenni.
(h) Olyan tartalom közzététele vagy olyan tartalomra történő hivatkozás, amely a
Szolgáltató (vagy azzal egy cégcsoportba tartozó társaság) jóhírnevét, üzleti
érdekeit, általános megítélését, így különösen termékeinek vagy szolgáltatásainak
megítélését sértheti vagy veszélyezteti;
A Szolgáltató – és a vele egy cégcsoportba tartozó társaságok - számos magazin és online tartalomszolgáltatás üzemeltetőjeként, könyvkiadóként, televíziós csatorna
üzemeltetőjeként igényes és magas színvonalú termékeket előállító és szolgáltatásokat

nyújtó, rendkívül aktív és az egyik legjelentősebb résztvevője mind a nyomtatott, mind
az elektronikus sajtó- és médiapiacnak. A Szolgáltató elvárja a Felhasználóitól, hogy ne
használjanak olyan kijelentéseket, amelyekkel tevékenységeit, szolgáltatásait, termékeit
becsmérlik.
(i) A moderátorok döntésének felülbírálása, a moderátorok tevékenységének
véleményezése, azzal kapcsolatos hangulatkeltő tartalmak, hozzászólások
közzététele, a törölt Felhasználói Tartalmak bármilyen módon történő újra
elérhetővé tétele és a Felhasználó regisztrációjának törlése után új regisztráció a
törölt Felhasználó részéről.
Rombolja a szolgáltatást az, aki a moderátorokat kijátssza ezért ezekben az esetekben a
moderátorok mérlegelés nélkül törölnek.
(j) A szolgáltatás szándékos hátráltatása (pl. flood, offtopic, script).
Tartalmi hátráltatás: a kulturált, folyamatos társalgást feltűnően, szándékosan
akadályozó és zavaró, vagy témán kívüli ("offtopic") Felhasználói Tartalmak megosztása.
Az offtopic hozzászólások automatikusan törlésre kerülnek.
Technikai hátráltatás: ilyen lehet különböző, oda nem illő alkalmazások, nagyméretű
képek, hosszú szövegek bemásolása, a rovatok letöltését akadályozó vagy lényegesen
lassító csatolások vagy linkek, képek, automatikusan induló file-letöltések, átirányítások
és minden más olyan beavatkozás, ami akadályozza a szolgáltatás rendeltetésszerű
használatát (például szöveg nélküli hozzászólások stb.).
Az ismétlés (flood) akkor kerül szankcionálásra, ha nyilvánvalóan nem véletlen. A
véletlen flood is szankcionálásra kerül, amennyiben több alkalommal fordul elő.
A scriptek, azaz olyan programok, alkalmazások, amik automatizáltan használják a
Felhasználó hozzáférését, nem engedélyezettek. Továbbá tiltottak az olyan programok
amik automatikusan információkat gyűjtenek, ezzel igazságtalanul előnybe hozva annak
használóját vagy Felhasználók csoportját.
Ez vonatkozik, de nem korlátozódik a következőkre: Bot-ok, Makrók, stb
(k) Többi Felhasználó szándékos félrevezetése, vagy azok félrevezetése, akik
segítséget vagy kérdésükre választ várnak bármely témával kapcsolatban.
Bizonyos félrevezető magatartás bűncselekményt is megvalósíthat (ilyen lehet például a
gyűjtés kezdeményezése), de szankcionálásra kerül az is, ha egy Felhasználó,
szándékosan (például több alkalommal ellentmondásos információk adásával, valós tény
hamis színben való feltüntetésével, vagy valótlan tény állításával) helytelen, valóságnak
nem megfelelő vagy egymásnak ellentmondó információkat ad. Ezzel a többieket
hozhatja veszélybe vagy kellemetlen helyzetbe, illetve sértheti harmadik fél érdekeit.
(l) Más Felhasználó, a Szolgáltatás alkalmazottja vagy megbízottja szerepében
feltűnni (pl. hasonló vagy összetéveszthető felhasználónéven bejelentkezve); más
felhasználói fiókot használni (például családtagokét, vagy barátokét) a rendszerből
történt kitiltást követően.
Tilos a Szolgáltatás megbízhatóságát veszélyeztetni azzal, hogy valaki szándékosan más
nevében nyilatkozik, megtévesztve ezzel a többieket, és kellemetlenségeket okozva az
illető Felhasználónak.
(m) Vállalkozások termékeinek becsmérlése, jóhírnevének megsértése
A Ptk. 78. § (1) bekezdése szerint a személyhez fűződő jogok védelme kiterjed a
jóhírnév védelmére is. A jóhírnév sérelmét jelenti különösen, ha valaki más személyre
vonatkozó, azt sértő, valótlan tényt állít, híresztel, vagy való tényt hamis színben tüntet
fel.
Mind a jóhírnév mind a véleménynyilvánítás szubjektív kategória, a moderátoroknak
azonban nem feladata vizsgálni a véleménynyilvánítás és a tényállítás közötti
különbségeket. Ezért minden esetben fellépnek, amely valamely vállalkozás termékének,
szolgáltatásnak vagy magának a vállalkozásnak a lejáratására, becsmérlésére irányul.
Különösen abban az esetben, ha a hozzászólás hangneme nem kulturált.
(n) Bármilyen jogsértő tartalom elhelyezése, jogellenes cselekmény vagy
bűncselekmény elkövetésére felhívás közzététele vagy erre utaló magatartás folytatása,
illetve büntetni rendelt cselekmények (bűncselekmények, szabálysértések) aktív vagy
passzív elkövetésére vonatkozó tájékoztatás
Nehéz minden jogszabályba ütköző esetet kiragadni és tiltani, az élet mindig produkálhat
újabb és újabb eseteket. Az alábbiakban ezért azokat a jogszabályokat soroljuk fel,
amelyek megsértése gyakori internetes környezetben:
a polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk);
a büntető törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (Btk);
a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény (Szabálysértési törvény);
a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi
XLVIII. törvény (Reklámtörvény);
a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény (Szerencsejáték törvény).
(o) A Szolgáltató szolgáltatásainak bojkottálására felhívás.
Amennyiben egy Felhasználó nem elégedett a Szolgáltató szolgáltatásaival, saját
belátása szerint dönthet, hogy igénybe kívánja-e venni azokat. Amennyiben azonban a
szolgáltatás igénybevételének megtagadására a többi Felhasználót is buzdítja, nyilvános
bojkottot kezdeményez, azzal olyan mértékű kárt okozhat a Szolgáltató jóhírnevével,
általános megítélésével kapcsolatban, hogy a kár enyhítése érdekében a moderátorok az
ilyen hozzászólások esetén közbelépnek.
(p) Reklám közzététele, kereskedelmi tevékenység folytatása.
Tilos a Weboldalon (magazin, fórum, chat, stb.) bármilyen olyan tevékenységet végezni,
melyért a Felhasználó pénzt, vagy más ellenszolgáltatást kér, vagy fogad el, illetve tilos
ezen tevékenységet reklámozni.
A Szolgáltatás és a Weboldalon elérhető felhasználói és egyéb adatok és tartalom nem
használható közvetlenül, vagy közvetve kereskedelmi tevékenység folytatására (ideértve
nem kizárólagosan a felhasználói nevek és egyéb felhasználói adatok marketing, direkt
marketing vagy más hasonló tevékenység céljából történő használatát, spam-ek
küldését)
(q) Más személy vagy szervezet jogosultságát képező elnevezés, megjelölés,
felhasználónév használata.
A Weboldalon tilos felhasználónévként, vagy egyébként olyan elnevezést vagy
megjelölést (például klubnevet, magazinnevet) használni, melynek része vagy egésze
más személy vagy szervezet jogosultságát képezi, vagy jogait sérti (tilos például a
Sanoma Club, Sanoma Magazin, vagy felhasználónévként a "sanomafiú" kifejezések
használata). Az ilyen elnevezéseket használó regisztrációkat és tartalmakat a
Moderátorok külön felszólítás nélkül törölhetik, saját hatáskörben és a Szolgáltató
kérésére egyaránt, ugyanakkor a Szolgáltató nem vállal kötelezettséget arra, hogy
minden ilyen jogsértő megjelölést a regisztrációkor felismer, így elképzelhető, hogy az
adott megjelölés törlése csak később történik meg.
(r) Politikai jellegű hozzászólások közzététele.
Tekintettel arra, hogy a HotDog jellegét tekintve egy szórakoztató portál, a HotDog-on az
alábbiakban írt kivételekkel tilos a politikai jellegű hozzászólások és az ilyen típusú
tartalmak elhelyezése, hozzáférhetővé tétele (a Szolgáltató nyomatékosan megkéri a
Felhasználókat, hogy politikai véleményüknek ne a HotDog-on, hanem az erre
szakosodott más fórumokon adjanak hangot, a politikai jellegű provokációkat ignorálják)
A Szolgáltató szolgáltatási elveivel, valamint a hatályos jogszabályokkal összhangban
korlátozottan, és a többi topictól jól elkülönült helyen tehetők közzé az alábbi
tartalmak, amennyiben ilyen tartalmak elhelyezésére a Szolgáltató lehetőséget biztosít
elkülönített helyen:
(s) Kizárólag az arra kijelölt helyen lehet magánszemélyek számára eladási, vételi és
csereajánlatot tenni, vagy segítséget kérni ilyen ügyben. Amennyiben ezen szabályt
Felhasználó megsérti, a hozzászólás törlését követően a moderátor mérlegelése alapján
kitiltásra kerül.